Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 23

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdanie finansowe 2021r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe MACIEJ GADOWSKI 2021-06-16 zobacz
2 Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez CUW 2020r. MACIEJ GADOWSKI 2021-05-06 zobacz
3 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych 2020r. MACIEJ GADOWSKI 2021-05-06 zobacz
4 Zapytanie ofertowe na materiały biurowe MACIEJ GADOWSKI 2021-04-23 zobacz
5 Deklaracja dostępności MACIEJ GADOWSKI 2021-03-31 zobacz
6 Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami MACIEJ GADOWSKI 2021-03-31 zobacz
7 Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora CUW z dnia 04 stycznia 2021r. MACIEJ GADOWSKI 2021-02-02 zobacz
8 Zarządzenie nr 1//2021 Dyrektora CUW z dnia 04 stycznia 2021r. MACIEJ GADOWSKI 2021-02-02 zobacz
9 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych 2019r. MACIEJ GADOWSKI 2020-05-09 zobacz
10 Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez CUW MACIEJ GADOWSKI 2020-01-14 zobacz
11 Nabór na referenta ds. administracyjno-księgowych MACIEJ GADOWSKI 2019-08-06 zobacz
12 Oświadczenia majątkowe MACIEJ GADOWSKI 2019-05-21 zobacz
13 Klauzula informacyjna RODO MACIEJ GADOWSKI 2019-05-20 zobacz
14 Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez CUW MACIEJ GADOWSKI 2019-05-07 zobacz
15 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych 2018r. MACIEJ GADOWSKI 2019-05-07 zobacz
16 Zarządzenie ws. ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. płac MACIEJ GADOWSKI 2018-11-29 zobacz
17 Dokumenty do pobrania MACIEJ GADOWSKI 2018-11-29 zobacz
18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Specjalista do spraw Płac" MACIEJ GADOWSKI 2018-11-29 zobacz
19 Zadania CUW Malbork MACIEJ GADOWSKI 2017-10-31 zobacz
20 Struktura organizacyjna MACIEJ GADOWSKI 2017-10-31 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się